Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych w tym stosowanym od dnia 25 maja 2018 roku
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: SOFA STYLE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, jednocześnie jest niezbędne do procesu złożenia
i realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody Kupującego na podanie danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację
Zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne. Dane osobowe podane przez Kupującego
będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonym zamówieniem
tj. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia, obsługi zgłoszeń, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usługi
jak również w celach archiwizacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych dla celów
podatkowych i rachunkowych. Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy – w zakresie niezbędnych
danych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów Kupującego zawartych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo ich usunięcia
z bazy danych Sprzedającego.

W celu złożenia zamówienia Kupujący proszony jest o podanie następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska
b) adresu korespondencyjnego
c) adresu dostawy
d) numeru telefonu
e) adresu e-mail
f) w przypadku żądania przez Kupującego wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.

Sklep wykorzystuje technologię plików „Cookies”, wyłącznie w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego
poprzez gromadzenie informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, utrzymywaniem rozpoczętych
sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności zamieszczonych materiałów. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych
na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików
na dysku. W celu obsługi dokonanych zamówień oraz obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe Kupującego będą
przekazywane operatorom technicznym, operatorom poczty elektronicznej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług
IT, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usług prawnych,
analitycznych i marketingowych, dostawcom, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji
płatności, organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu
c) niezbędny dla celów archiwizacyjnych
Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@beautysofa24.pl.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych
do organu nadzorczego, tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


RODO

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych w tym stosowanym od dnia 25 maja 2018 roku
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: SOFA STYLE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 63-640 Bralin.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, jednocześnie jest niezbędne do procesu złożenia
i realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody Kupującego na podanie danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację
Zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
Dane osobowe podane przez Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług dodatkowych
związanych ze złożonym zamówieniem tj. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia, obsługi zgłoszeń, kontaktu w celach
związanych ze świadczeniem usługi jak również w celach archiwizacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają
przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy – w zakresie niezbędnych danych w celu
realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów Kupującego zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.
W celu złożenia zamówienia Kupujący proszony jest o podanie następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska
b) adresu korespondencyjnego
c) adresu dostawy
d) numeru telefonu
e) adresu e-mail
f) w przypadku żądania przez Kupującego wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.
Sklep wykorzystuje technologię plików „Cookies”, wyłącznie w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego poprzez gromadzenie informacji
związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, utrzymywaniem rozpoczętych sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności zamieszczonych
materiałów. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies
przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku. W celu obsługi dokonanych zamówień oraz obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe
Kupującego będą przekazywane operatorom technicznym, operatorom poczty elektronicznej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług
IT, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usług prawnych, analitycznych
i marketingowych, dostawcom, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym
do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu
c) niezbędnych dla celów archiwizacyjnych

Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@beautysofa24.pl.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego,
tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.